Monique Wittig, fransk forfatter og universitetslærer; radikal feminist. Ved hjelp av litterære virkemidler hentet fra nyromanen protesterte hun mot den tradisjonelle litteraturen, som hun mente preges av et antifeministisk forhold til språket: L'Opoponax (1964). Brouillon pour un dictionnaire des amantes (1976) er en betraktning omkring språket i lesbisk perspektiv, ofte preget av vidd og ironi. Virgile, non (1985) er en frodig parodi på Dantes Divina Commedia og et forsøk på å skrive Europas kulturhistorie på nytt i et feministisk perspektiv. Wittig bodde i USA fra ca. 1980, og i 1992 kom essaysamlingen The Straight Mind. Paris-la-politique kom i 1999.