Monaghan, grevskap i Irland, Ulster, i nordøst ved grensen mot Nord-Irland; 1295 km2 med 52 000 innb. (2005). Administrasjonssenter: Monaghan ved Ulsterkanalen. Kupert landskap. Viktigste næring er landbruk, med hovedvekt på havre, poteter og husdyrprodukter. Velkjent kniplingsindustri.