Momentum-Nordisk festival for samtidskunst, ble første gang avviklet i mai-juni 1998 i Moss. Den er gitt biennaleform slik at den vil komme tilbake med ett års mellomrom. Åpningsarrangementet bestod av en rekke utstillinger i Moss' etablerte kunstinstitusjoner og ulike byrom. I sentrum for festivalen stod hovedutstillingen Pakkhus i den gamle møllebygningen Central Pakhus.