Moisei Jakovlevitsj Ginsburg, russisk arkitekt. Etter avsluttede studier i revolusjonsåret 1917 og tre års praksis på Krim, underviste han i Moskva. Gjennom en serie forelesninger og to bøker var han med på å legge grunnlaget for den sovjetiske konstruktivismen i 1920-og 1930-årene. Av utførte arbeider bør nevnes boligkomplekser i Moskva (Narkomfin, 1929) og i Sverdlovsk (1931).