Mohs' hardhetsskala, skala for mineralers hardhet. Se hardhet.