En slekt som stammer fra Christen Knudsen i Lunde sogn på Fyn. Slekten kom til Norge med hans sønnesønn, gartner Niels Jørgensen Mohr (1797–1875), som fra 1828 drev frilandsgartneri, planteskole og frøhandel i Bergen. Dennes sønnesønn, sogneprest i Johannes menighet (Bergen) Olaf Eugen Mohr (1856–1933), var far til professor Otto Lous Mohr (1886–1967; g.m. legen Tove Mohr, 1891–1981), maleren Hugo Lous Mohr (1889–1970) og arkitekten, professor Bjarne Lous Mohr (1901–86). H. L. Mohr var far til arkitekten Bjart Faye Mohr (f. 1925), som er gift med keramikeren Anne Marie Backer Mohr (f. 1928).