Mohammad Ismail Khan, afghansk krigsherre og politiker, tadsjik fra Durrani-klanen. Som major ledet han det første store mytteriet mot sovjetiske tropper i Herat 1979; ble siden en av de mest berømte motstandslederne. Som egenrådig «krigsherre» har Khan i perioder vært en dominerende maktfaktor i vestregionen med Herat som base. Gav seg selv den gamle herskertittelen «emir» som guvernør i Herat-provinsen 1992–96. I Taliban-fengsel 1998, men unnslapp to år senere ved en dramatisk flukt. Etter Talibans fall ble han «emir» og guvernør på ny, men kom i konflikt med Karzai-regjeringen som ville minske krigsherrenes makt. Fratatt sin militære kommando etter blodige sammenstøt 2003. Ved et politisk kompromiss ble han des. 2004 minister for vann og energi i sentralregjeringen i Kabul.