Mogens Pedersøn, dansk komponist. Virksom ved Christian 4s hoff i København, visekapellmester fra 1618. Hans opphold i Venezia (1599–1600 og 1605–09) og England (1611–14) fikk avgjørende betydning for hans stil. Han skrev en rekke madrigaler og kirkelig bruksmusikk av høy kvalitet, bl.a. den viktige samlingen Pratum spirituale (1620).