Moesgaard slott er oppført 1780–84 etter tegninger av Christian J. Zuber. Det består av en toetasjes hovedbygning i klassisistisk stil, med markert midtparti på gårdssiden og et femkantet utbygg på hagesiden. Den flankeres av to buede enetasjes fløyer. Bygningen er nå innredet til museumsformål, og parken inneholder en rekke oldtidsminner.