Mjølfjells geologi, fjell 1470 moh. sørøst for Mjølfjell stasjonBergensbanen. Mjølfjell består av hvit mylonittisk kvartsitt som ble dannet under Sveconorvegiske fjellkjededannelse i prekambriumtiden.