Mjøen, norsk slekt som stammer fra brukseier i Gjøvik Nils Hansen (1824–1904) og Augusta Mjøen (1834–1924). Deres sønner var rasebiologen Jon Alfred Hansen Mjøen (1860–1939), generalkrigskommissær Alf Jensen Veum Hansen Mjøen (1869–1956) og forfatteren og musikkritikeren Reidar Arnljot Hansen Mjøen (1871–1953). J. A. H. Mjøen var far til skuespillerne Fridtjof Otto Rudolf Greverus Mjøen (1897–1967), Sonja Mjøen (1898–1993) og Jon Lennart Mjøen (1912–97). Sistnevnte var far til skuespilleren Lars Mjøen (f. 1945).