Mistinguett var en fransk kabaret- og revyprimadonna som ofte samarbeidet med Maurice Chevalier. På sine verdensturneer gjestet hun også Norge.