Mirnyj, russisk forskningsstasjon på kysten av Antarktika, ved Davis Sea, 66° 33ʹ s.br., 93° 01ʹ ø.l. Opprettet 1955–56.