Mirakelet i Milano, italiensk spillefilm (1950) i regi av Vittorio De Sica, etter manus av De Sica og Cesare Zavattini. Om hittebarnet Toto som vokser opp til å bli den naive anføreren for de fattige i Milano. Med Francesco Golisano, Brunella Bovo, Emmo Gramatica, Paolo Stoppa. Foto ved G. R. Aldo, musikk av Alessandro Cicognini. En naivistisk allegori om de sosiale problemene i det italienske etterkrigssamfunnet.