Minnesota River, (tidl. St. Peter el. St. Pierre), elv i USA, Minnesota, springer ut i grenseområdet mellom Minnesota og South Dakota, flyter ut i Mississippi like sør for St. Paul, 534 km lang. Viktig ferdselsåre for de første pelsjegere og oppdagere.