Mina al-Bakr, oljehavn i Irak, Persiske bukt, 25 km sør for al-Faw. Var stengt i lange perioder siden begynnelsen av 1980-årene pga krigshandlinger. Under «olje-for-mat»-programmet (se Irak, Historie) var Mina al-Bakr en av to tillatte eksporthavner for olje.