Mimusops, treslekt i familien Sapotaceae, 60 arter i tropene. Av M. balata fra Sør-Amerika fås det guttaperkalignende produktet balata. Slekten har en mangesidig anvendelse: aromatiske oljer ved destillasjon av blomstene, fete oljer av frøene og dessuten et meget holdbart trevirke, jerntre.