Mimmi Bæivi, norsk politiker (A), husmor. Varaordfører i Hammerfest 1991–93. Medlem av Sametinget 1989–93. Stortingsrepresentant for Finnmark 1993–2001.