Milton Babbitt, amerikansk komponist. Studerte blant andre med Roger Sessions. Han har ikke minst hatt innflytelse som teoretiker; han har bygd videre på Schönbergs og Weberns prinsipper. Har virket både i Europa og USA, der han siden 1948 har vært knyttet til Princeton-universitetet. Verklisten omfatter kammermusikk, blant annet tre strykekvartetter (1953, 1954, 1970), klavermusikk, musikk for synthesizer med mer. Han har skrevet en rekke artikler om musikkfilosofiske og musikkteoretiske emner.