Milo Urban, slovakisk forfatter og journalist. I 1920- og 1930-årene utgav han flere novellesamlinger med tema fra bygdemiljø. Hans store gjennombrudd kom med romanen Levende svøpe (1927), som gav en sterk, naturalistisk skildring av livet i en slovakisk landsby under den første verdenskrig. Dens frie fortsettelse er de bredt anlagte, episke samfunnsromanene Tåke ved daggry (1930) og I snaren (1940). Under den annen verdenskrig tjente Urban som journalist for Tiso-regimet og ble etter krigen fengslet for det. Romanene Den som sår vind (1957) og Sloknede lys (1964) er relativt mislykkede forsøk på å komme på talefot med kommunistregimet. Interessante er derimot Urbans memoarer i fire bind, som pga. sin åpenhjertighet i politiske spørsmål ikke kom ut i sin helhet før lenge etter hans død.