Millstatt, by i Østerrike, Kärnten, ved Millstätter See; 3418 innb. (2011). Populært badested. Arkeologiske funn fra førkristen tid. Benediktinerkloster fra 1070. Kunsthistorisk interessant er Stiftskirche St. Salvator i romansk stil. Millstätter Genesis fra 1100-tallet er muligens det eldste tyskspråklige diktverket i Østerrike.