Millons reaksjon, eldre analysemetode for påvisning av proteiner, oppkalt etter A. N. E. Millon (1812–67). Ved koking med en løsning av kvikksølvnitrat i konsentrert salpetersyre gir protein en rød felling.