Milena Jesenská, tsjekkisk forfatter og kulturpersonlighet; kjent som mottaker av Franz Kafkas Brev til Milena (utg. 1952) og hans første oversetter (1919–20). Hun var en original og talentfull journalist, og en forkjemper for moderne livsformer i hverdagen og for kvinnefrigjøring. I tiden før 15. mars 1939 var hun en av de modigste tsjekkiske skribenter mot fascismen og medutgiver av det illegale bladet Til kamp! Hun ble arrestert av Gestapo 1940 og døde i konsentrasjonsleiren Ravensbrück. Et utvalg av hennes artikler 1919–39 ble utgitt på tysk i 1984 under tittelen Alles ist Leben.