Milan Rúfus, slovakisk lyriker. Hans første diktsamling, Når vi skal modnes (1956), var en av de første bøker i det kommunistiske Tsjekkoslovakia som brøt med partitro sosialrealisme. Blant senere samlinger kan nevnes En gutt (1966), De fattiges bord (1972), Eventyrboken (1975), Ode til gleden (1981), Små bønner (1992), Opplesning fra skjebnen (1996) og Diktet og tiden (2005). Rúfus skriver formsikker nyromantisk og nysymbolistisk lyrikk, inspirert bl.a. av kristendom og folkediktning, der hovedtemaene er barndommen, livets og kunstens mening, og menneskets forhold til Gud og naturen. Han er også en av Slovakias fineste essayister, og har gjendiktet Ibsens Peer Gynt til slovakisk. Et utvalg av hans lyrikk er kommet ut på norsk under tittelen Logna lyner, døyvd (2002).