Milan 1, konge av Serbia 1882–89; brorsønn av Miloš Obrenović. Proklamert som fyrste (Milan 4) 1868 etter drapet på Mikael Obrenović. Innlot seg i krig med Tyrkia 1876–77, led flere nederlag, men vant likevel land og oppnådde suverenitet ved Berlinkongressen. I 1882 erklærte han seg for konge og ble anerkjent, men viste seg uskikket til å regjere. I 1889 abdiserte han til fordel for sin sønn Aleksander.