Miksa Hell, ungarsk astronom, jesuitt; fra 1755 direktør ved observatoriet i Wien og professor ved universitetet. Etter oppdrag fra Christian 7 av Danmark-Norge reiste han 1768 sammen med János Sajnovics til Vardø for å følge Venus' passering foran solskiven, slik at man for første gang kunne regne ut den nøyaktige avstand mellom Solen og Jorden. Under reisen ble breddegraden til mange steder i Norge bestemt ved observasjon av sol og stjerner. Bygget observatorium i Vardø og bestemte stedets lengde- og breddegrad med stor nøyaktighet etter datidens metoder. Hells viktigste verker er Elementa algebrae (1745), Elementa mathematicae (1755), Observatio transitus Veneris (1770), Tabula geographica Ungariae veteris (1801) og Reise nach Wardoe (1835).