Mikronesiaføderasjonen er medlem av FN (fra 1991) og de fleste av FNs særorganisasjoner, bl.a. Verdensbanken, for øvrig av bl.a. Pacific Islands Forum.