Mikołaj Rej, polsk forfatter. Rej var den første som skrev litterære verker på polsk, og omtales gjerne som den polske litteraturs far. Hans versifiserte Kort samtale mellom herren, fogden og presten regnes for den beste polske satire fra 1500-tallet. Nevnes kan også Menasjeriet (1562) og Speilet (1568). Hans mest kjente verk er Bilde av et rettskaffent menneskes liv (1558). Rej var protestant og utgav flere religiøse skrifter, dels av polemisk, dels av oppbyggelig art. Hans poetiske skrifter utkom først i Kraków 1848.