Miklós Zrinyi, ungarsk dikter og statsmann, greve, av ungarsk-kroatisk herkomst. Han ble 1647 utnevnt til stattholder (ban) av Kroatia. Hans mål var å befri Ungarn fra tyrkerne så vel som fra habsburgerne, og å gjenreise et uavhengig, sterkt nasjonalt kongedømme. Hans litterære hovedverk er Szigets beleiring (skrevet vinteren 1645–46), et nasjonalt heltedikt som skildrer forsvaret av borgen Sziget i 1566. Han skrev også lyriske dikt med religiøse, patriotiske motiver og kjærlighetsmotiver, dessuten krigshistoriske og politiske skrifter.