Miklós Radnóti, ungarsk lyriker, en særpreget representant for modernismen. Pga. sin jødiske bakgrunn ble han under krigen internert, beordret til militært tvangsarbeid, og skutt av tyskerne under evakuering. Diktene som ble funnet i en notisbok i en massegrav, representerer høydepunktet i hans diktning. De er oversatt til en rekke språk. Norske gjendiktninger finnes i antologien Moderne ungarsk lyrikk (1975).