Miklós Misztótfalusi Kis, ungarsk typograf, skriftstøper og -gravør. Lærte sitt fag ved Blaeu-trykkeriet i Amsterdam. En rekke av hans bokstavtyper (i første rekke den såkalte «Janson»-antikva) oppnådde stor utbredelse. For egne midler laget han en ny utgave av den ungarske Bibelen (1685–87), og innførte faste rettskrivningsregler.