Miklós Jósika, ungarsk forfatter. Han debuterte med romanen Abafi i 1836, og denne ble fulgt av bl.a. Den siste Báthori (1837), Dikteren Zrinyi (1843) og Ferenc Rákóczi II (1861). Jósika ble skaperen av den ungarske historiske romandiktning, preget av romantiske følelser, liberale ideer, ekte fedrelandskjærlighet og høyt kunstnerisk nivå. Hans læremester var Walter Scott, men han hentet sine emner fra ungarsk historie.