Mikko Oinonen, finsk maler og grafiker; studerte 1908–10 i Paris og sluttet seg derpå til gruppen Septem. Han malte landskaper, stilleben og blomsterbilder i en stillferdig, intim karakter.