Mikhail Mikhajlovitsj Zosjtsjenko, russisk forfatter. Fra 1922 og frem til 1946 utgav han en rekke noveller og fortellinger som gir humoristisk-satiriske skildringer av foreteelser i sovjetisk hverdagsliv. Han var uhyre populær, men ble stemplet som «litteraturens avskum» og «fremmed for sovjetlitteraturen» i partiresolusjonen om litteratur 1946 og ekskludert av forfatterforeningen. Etter Stalins død ble han rehabilitert med Utvalgte verker (1956). Senere ble det utgitt en rekke samlinger, men alltid med utelatelse av de mest brennbare ting i hans store produksjon.