Mikhail Mikhajlovitsj Speranskij, russisk statsmann og jurist med geistlig utdannelse. Under Aleksander 1 fikk han snart en rekke ansvarsfulle stillinger, og ble 1807 tsarens privatsekretær. I 1809 fremla han et reformprogram som tok sikte på å omdanne Russland til et konstitusjonelt monarki, men med bibehold av livegenskapet for bøndene og inndelingen i stender. Dette prosjektet ble forkastet, og han falt i 1812 i unåde som følge av hoffintriger. 1819 ble han generalguvernør for Sibir, 1821 medlem av riksrådet. Hans viktigste verk i den reaksjonære tiden i Aleksander 1s siste år og under Nikolaj 1 var hans arbeid med den store samlingen av russiske lover fra 1649 (45 bd., 1830) og en kortere lovsamling (15 bd., 1832–39).