Mikhail Mikhajlovitsj Golitsyn, russisk general, fra 1725 feltmarskalk. Han utmerket seg særlig i den store nordiske krig 1700–21, bl.a. i slaget ved Poltava 1709, og var guvernør i Finland 1714–21.