Mikhail Markovitsj Borodin, sovjetisk politiker, aktiv bolsjevik fra 1903. Deltok i revolusjonen 1905, ble arrestert og sendt i eksil, utvandret til USA og grunnla en skole for russiske emigranter i Chicago. Vendte tilbake til Moskva 1918 og ble sendt som Komintern-agent til bl.a. Skandinavia (Norge 1920), Mexico og Storbritannia, der han ble dømt til seks måneders fengsel 1922. 1923–27 var han i Kina som ideologisk, organisatorisk og militær rådgiver for nasjonalistpartiet Kuomintang inntil bruddet med kommunistene i 1927. Deretter arbeidsminister (folkekommissær) under Stalin og pressemann. Borodin forsvant 1949 under massearrestasjoner av jødiske intellektuelle og døde i en leir i Sibir.