Mikhail Andrejevitsj Suslov, sovjetisk politiker. Etter krigsinnsats og arbeid for kommunistpartiet siden 1921, ble han medlem av partiets sentralkomite 1941, og av politbyrået (presidiet) fra 1955 til sin død. I denne perioden virket han også som partiets sjefsideolog, noe som gav ham stor reell makt uten at han hadde noen av de fremste formelle lederstillingene i Sovjetunionen.