Mikael 1 Rangabe, keiser 811–13, svigersønn til keiser Nikeforos 1. Ubesluttsom og militært svak ble han avsatt og levde som munk til sin død.