Midelfart, norsk slekt av dansk opprinnelse, som stammer fra borger i Trondheim Niels Christensen Midelfart (død 1683). Hans sønnesønns sønn, eidsvollsmannen, sogneprest Hans Christian Ulrik Midelfart (1772–1823), var far til sorenskriver i Stjørdal og Verdal Peter Albert Midelfart (1801–54). Fire slektslinjer går ut fra dennes sønner direktør Peter Albert Midelfart (1832–96), forstander ved Ths. Angells stiftelser Johannes Unger Midelfart (1833–1910), amtslege Johan Vilhelm Midelfart (1835–98) og oberst Emil Andreas Midelfart (1840–1915). Direktør P. A. Midelfarts sønn, lege Hans Christian Ulrik Midelfart (1865–1937), emigrerte til USA og har stor etterslekt der. Amtslege J. V. Midelfart var farfar til maleren Johan Wilhelm (Willi) Midelfart (1904–75) og direktør Finn Erik Midelfart (1906–74), grunnlegger av kosmetikkfirmaet Midelfart & Co. Sistnevntes sønn var direktør Finn Erik Midelfart (1943–95), som var far til Celina Midelfart (f. 1973).