Middel midnatt er tiden for nedre kulminasjon av middelsolen. Det vanlige er å regne midnatt til kl. 00.00 etter den sonetid som klokken viser.