Michelsons stellar-interferometer, benyttet ved Mount Wilson-observatoriet til måling av den angulære diameter (vinkeldiameteren) for stjerner, og vinkelavstanden mellom komponenter av spektroskopiske dobbeltstjerner.