Michele Pezza, italiensk røverhøvding, se Fra Diavolo.