Michel de Klerk

Michel de Klerk (1884–1923) var en nederlandsk arkitekt. Han var en fremtredende representant for Am­ster­damskolens sosiale boligbygging. Dette var et resultat av en ny boliglov i 1902, med samvirke mellom byggeforskrif­ter, påbud om generalplan for store kom­­mu­ner og støtte til kooperative byg­­ge­sel­skaper for å komme boligspe­ku­la­sjo­nen til livs. Hans arkitektoniske utgangs­punkt var den plastiske modelleringen av byg­nings­kroppen, og hans boligbygg er pre­get av dette, med frodig ut­form­ning av fasader av rødt tegl, for eksempel Spaarndammerplein i Amster­dam (1915–1920).

Hans gravfølge sies å ha vært et av de lengste i Amsterdams historie, da beboerne i de Klerks bo­liger ville vise ham den siste ære. En arbeiderhustru skrev dette i en nekrolog:

Nå er han borte, mannen som tegnet våre hjem. Hvordan kan vi ar­beiderhustruer takke denne utrettelige arbeids­mann for alt han har utrettet for våre menn og våre barn? Er det ikke strålende å komme hjem etter en lang arbeidsdag til et hus som er bygget for ren glede og hjemlig lykke? Er det ikke sant at hver sten i dette hus roper til deg: kom alle dere arbeidere og hvil dere i huset som er bygget spesielt for dere. Er ikke Spaarndam­merplein et eventyr som du drømte om da du var barn fordi det ennå ikke fantes? Hvis de Klerk hadde levet lenger, kunne han virkeliggjort den samme drømmen for våre barn.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Sitatet er gjengitt i Tore Brantenbergs bok: Sosial boligbygging i Europa 1335–1985, Oslo 1986 s. 156.
  • Suzanne S. Frank: Michel de Klerk 1883– 1923: an architect of the Amsterdam School, Ann Arbor 1984;
  • Manfred Bock: Michel de Klerk: ar­chi­tect and artist of the Amsterdam School: 1884–1923, Rotterdam 1997.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg