Michel Adanson var en fransk naturforsker. Han reiste i fem år i Senegal og drev botaniske og fysiske undersøkelser som han gjorde rede for i Histoire naturelle du Sénégal (1757). Adanson opponerte mot Linnés kunstige plantesystem og laget sitt eget naturlige system, Familles des plantes (1763).