Michael Rysbrack, flamsk-britisk billedhugger, utdannet i fødebyen Antwerpen, virket i Storbritannia fra ca. 1720. Frem til ca. 1740 var han landets ledende billedhugger. Deretter kom han noe i skyggen av L. F. Roubiliac, men hadde fortsatt en rik produksjon. Han laget en mengde portrettbyster, f.eks. av Sir Robert Walpole (1738), og en rekke gravmonumenter. Blant hans arbeider i Westminster Abbey er monumentet over Sir Isaac Newton (1731) særlig vellykket. I Bristol står hans rytterstatue av kong Vilhelm 3. I sine arbeider forener han flamsk barokkstil med klassisistiske idealer, og hans figurer preges av ro og verdighet.