Michael Anckarsvärd, svensk greve, offiser og politiker. Adlet under navnet Anckarsvärd 1772 pga. sin støtte til Gustav 3s statskupp. Hørte med til «1809 års menn», som fikk avsatt Gustav 4 Adolf og innført en ny konstitusjon.