Michał Czajkowski, polsk forfatter, født i Volynia. Deltok i den polske oppstand 1830–31 og levde som landflyktig i Frankrike til 1841, da han ble sendt til Tyrkia som agent for de polske emigrantenes konservative fløy. Han gikk i 1850 over til islam, trådte i tyrkisk tjeneste og deltok i Krimkrigen som Sadyk pasja. Senere ble han påvirket av slavofile ideer, og slo seg i 1872 ned i Ukraina etter å ha konvertert til den ortodokse kirke og oppnådd amnesti av tsaren. Czajkowski skrev en rekke romaner og noveller, hovedsakelig idealiserende skildringer av kosakklivet: Kosakk-fortellinger (1837), Wernyhora (1838), Ukrainas hetman (1841).