Michał Bałucki, polsk forfatter; født i Kraków, deltok som student i illegal virksomhet og ble i 1863 dømt til ett års fengsel. Han sluttet seg senere til positivismen og skrev en rekke romaner, bl.a. Et stykke jord (1872) og Borgermesteren fra Pipidówka (1887), og lystspill som Åpent hus (1883) og Ungkarsklubben (1890), hvor han bekjemper fordommer og sneversyn.