En annen Meyer-slekt i Bergen kan føres tilbake til Hans Meyer, som tok borgerskap i byen på slutten av 1600-tallet. Til denne slekt hører bl.a. arkitekten Johan Joachim Meyer (1860–1940) og hans sønn, arkitekten Johan Meyer d.y. (1897–1944).